TV və Radio reklamları

TV VƏ YA RADİO-DA REKLAMYERLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA QİSA MƏLUMAT

Ilkin merhele

1.Bütün Televiziya və Radio haqqında məlumat əldə etmək

2.Televiziya/Radio Bir başa reklam yerləşdirilməsi üçün Tv/radio qiymət cədvəli (Price list) alınır və dərindən incələnir

3.Televiziya/Radio Sponsorluq yerləşdirilməsi üçün TV/radio sponsorluq paketləri alınır və dərindən incələnir

4.Reklam haqqında qanun ilə Tanış olmaq

5.Mediaplanın hazırlanması qaydaları ilə tanışlıq

Reklam Tipi

1.Bir başa Reklam

2.Sponsorluq

3.Reportaj

4.TV Bant

Bir başa reklam nədir?

 • Hər bir Televiziya və ya Radio verilişlər reklam blokuna kəsilir. Reklam bloku verilişin əvvəlində, ortasında və sonunda ola

Reklam bloklarının həcmi reklam

qanunveriliciyinə əsasən bir saatda 12 dəqiqədən artıq ola bilməz.

 • Müştərilərin reklam çarxının orta

xronometrajı 20-30 saniyə olur. Reklam çarxı minimum 5 saniyə olmalıdır. Lakin Televiziya 10 saniyə kimi qəbul edir.

 • Bir başa reklam media plan əsasında efirə yerləşdirilir.

Media plan tərtib edilməsi

 • Media plan tərtib olunması üçün müştərinin reklam etdiyi məhsulun auditoriyasi müəyyənləşdirilir. Auditoriyaya uyğun olaraq TV –də verilişlər seçilir.
 • Media plan tərtib olunması üçün lazımlı məlumat:
 1. Reklam çarxın xronometrajı
 2. Reklam kampaniyasının müddəti
 3. Günlük çıxış sayı
 4. Veriliş seçimi
 5. Büdcə

SPONSORLUQ NÖVLƏRİ

 1. SPONSORLUQ NÖVLƏRİ

 2. SPONSOR PAKETİ

 3. SPONSOR PAKETİ
 4. MƏHSULDAN İSTİFADƏ

Bu paketlərin tərkibi haqqında məlumatları kanalların verilişlər üçün tərtib etdiyi sponsorluq paketlərindən əldən edə bilərsiniz

Reportajın yerləşdirilməsi

MÜŞTƏRİDƏN REPORTAJ SİFARIŞİ ALIINMASI ÜÇÜN LAZIMI MƏLUMATLAR:

 

 1. Tədbir haqqında məlumat
 2. Tədbir keçirdiyi ünvanı və məkan
 3. Tədbirin keçırildıyı gün və saat
 4. Yayım günü və saatı (veriliş,xəbər)
 5. Tədbir haqqında press reliz

 

 • Reportajın orta xronometraji 1 dəqiqə Lakin sifariş 1dəqiqədən az və ya çox olduqda da qəbul olunur.

Reportaj TV kanal tərəfindən çəkilir, hazırlanır və müştərinin seçdıyı verilişdə (öncədən kanal ilə razıladırılmış verilişində) və ya       «Xəbər» buraxılışında yerləşdirilir. Müştəri hazır material da təqdim edə bilər. Lakin bu reklam çarxı ola bilməz və səsləndirmə həmin verilişin əməkdaşı tərəfindən olunmalıdır.

TV Bant

TV Bant -ın xronometrajı 30 saniyəyədək olur

TV Bant yalnız kanal ilə razılaşdırılmış verilişlərdə yerləşdirilə bilər

TV Bant-ın ölçuləri - ekranın 1/3 və ya 1/4 olur

TV Bant-ın qiyməti price listdə qeyd olunan qiymətin 1/3 dəyərində olur

TV kanalların ölçüm sistemi

AGB NEİLSON» ŞİRKƏTİ-in fəaliyyət sahəsi

Azərbaycanda yayımlayan və AGB Şirkəti ilə müqavilə bağlanan TV kanalların verilişlərin reytinqini ölçmək və eyni zamanda həmin TV kanallarda yayımlanan reklamların monitorinqini aparır

Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.