Proje Hakkında:

  • Bakutel 2018 sərgisi təkcə informasiya texnologiyaları sahəsində əldə olunan nailiyyətlərin nümayişi ilə məhdudlaşmamışdır. Sərgi işgüzar konfransların, perspektivli əməkdaşlıqların, rəqəmli gələcəyin yeni aspektlərinin formalaşması üçün qlobal platforma
  • Fuar: Bakutel
  • Tarih: 2018-05-12
  • Müşteri: Turkish Pavilion